Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

Thứ năm, 14/02/2019 09:18 GMT+7
Ngày 30/1/2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, Ban soạn thảo (42 thành viên) do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng ban. Tổ biên tập (39 thành viên) do Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc làm Tổ trưởng.

Ban soạn thảo trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định; Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập có nhiệm vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:930
Lượt truy cập: 88899873