Thông tin báo chí về thời gian tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thứ sáu, 22/03/2019 12:42 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
                   *****


THÔNG TIN BÁO CHÍ 
Về thời gian tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ 
tại Trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) thông báo về thời gian thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án Xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường Km1987+560-Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án) như sau:

1. Thông tin chung về Dự án

Dự án Xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường Km1987+560-Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT. Nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái (65%) và Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (35%). Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang.

Dự án có điểm đầu tại Km1987+560, QL1 thuộc huyện Cai Lậy; điểm cuối tại Km2014+000, QL1 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dự án bao gồm: 26,5km tăng cường nền, mặt đường; sửa chữa, gia cường công trình cầu; xây dựng bổ sung, khơi thông hệ thống thoát nước dọc trên QL1 hiện hữu và xây dựng mới 12km đường tránh thị trấn Cai Lậy đạt quy mô đường cấp III - Đồng bằng. Tổng mức đầu tư dự án là 1.398,18 tỷ đồng. Phương án tài chính: thời gian thu sau khi điều chỉnh giảm giá khoảng 15 năm 9 tháng. Dự án được khởi công năm 2014 và hoàn thành năm 2017.

2. Tình hình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Cai Lậy

Sau khi Dự án hoàn thành, Nhà đầu tư tổ chức thu tiền dịch vụ từ ngày 01/8/2017. Do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí Cai Lậy, ngày 14/8/2017 Nhà đầu tư đã tạm dừng hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Tiền Giang, thống nhất phương án xử lý miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ (giảm 30% cho toàn bộ phương tiện và miễn 50-100% cho 4 xã lân cận), tuyên truyền cho nhân dân và xây dựng kế hoạch tổ chức thu tiền dịch vụ trở lại. Ngày 30/11/2017, trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tình hình tiếp tục diễn biến rất phức tạp, mất an ninh trật tự. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng 01 tháng để nghiên cứu phương án xử lý.

3. Quá trình nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý

- Các công việc Bộ GTVT đã triển khai trước cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/4/2018:

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 3887/TB-VPCP ngày 08/12/2017, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện khảo sát lưu lượng giao thông trong 04 ngày liên tục 24/24h (kết quả lưu lượng phương tiện trung bình qua Dự án khoảng 26.214 lượt/ngày đêm; trên QL1 khoảng 16.779 lượt/ngày đêm và trên tuyến tránh khoảng 9.435 lượt/ngày đêm). Rà soát, tính toán lại toàn bộ chi phí đầu tư Dự án, có cập nhật kết luận của Thanh tra, Kiểm toán. Kết quả: tổng chi phí đầu tư là 1.380,94 tỷ đồng (tuyến tránh 680,77 tỷ đồng; tăng cường mặt đường QL1 là 379,73 tỷ đồng; trạm thu phí 100,64 tỷ đồng và GPMB 219,80 tỷ đồng). Cập nhật các thông số đầu vào và đàm phán sơ bộ nhà đầu tư về các phương án báo cáo.

Bộ GTVT đã họp lấy ý kiến các Bộ và địa phương để hoàn chỉnh phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Văn bản số 170/BGTVT-ĐTCT ngày 21/3/2018, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ 05 phương án xử lý, trong đó ưu tiên 1 là “Giữ nguyên trạm thu phí Cai Lậy, thực hiện giảm giá cho các phương tiện và mở rộng phạm vi giảm giá cho nhân dân khu vực lân cận trạm” và ưu tiên 2 là “Xây dựng thêm 01 trạm trên tuyến tránh, thu trên cả 2 trạm, phương tiện đi trên tuyến nào, doanh thu sẽ hoàn vốn cho tuyến đó”.

- Các công việc Bộ GTVT đã triển khai sau cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/4/2018 đến nay:

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã làm việc với địa phương và các Bộ liên quan. Các phương án đưa ra thảo luận, xin ý kiến là phương án ưu tiên 1 và ưu tiên 2 (phương án 1 và phương án 2) Bộ GTVT đã báo cáo tại văn bản số 170/BGTVT-ĐTCT ngày 21/3/2018 nói trên.

Ngày 01/6/2018, Bộ GTVT đã họp và báo cáo đánh giá ưu, nhược điểm các phương án với Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện, thị xã có liên quan của tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, ngày 27/8/2018, Bộ GTVT đã làm việc với các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư. Đại diện các Bộ có ý kiến Phương án 1 là lựa chọn hợp lý, có nhiều ưu điểm hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 11/7/2018, Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tổng rà soát, kiểm tra lại kết quả thanh tra và đã có báo cáo tại Văn bản số 598/BGTVT-ĐTCT-TTr; tiếp theo đó Phó Thủ tướng đã có ý kiến tại Văn bản số 2975/VPCP-V.I ngày 12/10/2018. Ngày 08/11/2018, Thường trực Chính phủ tổ chức họp xử lý vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và ngày 23/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì họp với địa phương và các bộ, ngành liên quan để quyết định phương án cụ thể. Ngày 20/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo: Bộ GTVT triển khai theo phương án giữ nguyên trạm thu phí Cai Lậy như hiện nay.

4. Phương án thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và kế hoạch tổ chức thực hiện

Thực hiện chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/12/2018, Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan đã triển khai các công việc chuẩn bị cho việc thu tiền dịch vụ trở lại trở lại tại trạm Cai Lậy, cụ thể:

- Lãnh đạo Bộ GTVT đã nhiều lần làm việc trực tiếp với Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang để thống nhất phương án triển khai.

- Bộ GTVT và trực tiếp là Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Nhà đầu tư hoàn tất công tác sửa chữa, bảo trì công trình dự án, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương kiểm tra, rà soát lại công tác bảo trì, ATGT đảm bảo khai thác an toàn.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Nhà đầu tư đã phối hợp với chính quyền các địa phương có liên quan để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi trạm Cai Lậy hoạt động trở lại.

- Trên cơ sở thống nhất của địa phương và Nhà đầu tư, Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận mở rộng vùng giảm giá dịch vụ cho các phương tiện lân cận trạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đến nay là 8 xã, phường).

- Công tác tuyên truyền: Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận, TP. Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền; có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để báo cáo tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 26/02/2019 và phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo tại tỉnh Tiền Giang ngày 25/02/2019.

Bộ GTVT sẽ triển khai thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cai Lậy, với nội dung cụ thể như sau:

- Mức giá: Giảm giá tối đa cho tất cả các phương tiện qua trạm Cai Lậy (Xe nhóm 1 từ 35.000 đồng/lượt xuống 15.000 đồng/lượt, tương ứng là 57%...) và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận lên đến bán kính khoảng 10km.

- Phương án thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ: Giữ nguyên vị trí trạm như hiện nay (trạm thu phí Cai Lậy), tổ chức thu tiền dịch vụ với công nghệ thu tự động không dừng và một dừng (thu kết hợp không dừng và một dừng ở 02 làn hỗn hợp phía ngoài cùng). Theo lộ trình, sẽ thu tự động không dừng cho tất cả các làn.

- Tổ chức giao thông: Phân luồng các phương tiện xe tải, xe khách không đi vào trung tâm thị xã Cai Lậy (trừ các xe có nhu cầu giao dịch trong trung tâm thị xã Cai Lậy sẽ được Sở GTVT Tiền Giang cấp phép). Việc phân luồng sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp căn cứ điều kiện giao thông thực tế và đề xuất của địa phương.

Triển khai theo phương án này có nhiều ưu điểm hơn các phương án còn lại: Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các dự án tương tự có đầu tư tuyến tránh; đảm bảo mục tiêu đầu tư dự án, tránh ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho trung tâm thị xã Cai Lậy; không phải bổ sung chi phí xây dựng trạm thu phí, chi phí tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; đảm bảo việc an toàn giao thông thông suốt, không phá vỡ phương án tài chính của dự án.

Tại cuộc họp ngày 14/3/2019, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất tổ chức thu tiền dịch vụ tại trạm Cai Lậy dự kiến từ ngày 25/3/2019. Đồng thời, các bên đã thống nhất mở rộng phạm vi miễn, giảm giá từ bán kính 5km lên 10 km (tương ứng từ 8 lên khoảng 31 xã, phường). Tuy nhiên, đến nay công tác rà soát, thống kê các phương tiện miễn giảm được mở rộng nói trên chưa hoàn thành, do vậy thời gian dự kiến thu tiền dịch vụ trở lại ngày 25/3/2019 chưa thể thực hiện. 

Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực khẩn trương phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan rà soát để thống nhất các phương tiện miễn, giảm nhằm sớm tổ chức việc thu tiền dịch vụ trở lại hoàn vốn cho Dự án và sẽ thông báo thời gian chính thức đến các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền thông đến nhân dân được biết./.

                                                                                     Bộ Giao thông vận tải
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1106
Lượt truy cập: 103279607