Ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT kỳ 2014-2018

Thứ hai, 06/05/2019 09:14 GMT+7
Ngày 28/2/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 380/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT kỳ 2014-2018.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT (đến hết ngày 31/12/2018).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1251
Lượt truy cập: 96253601