Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn -Diễn Châu

Thứ hai, 06/05/2019 13:29 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 737/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2019 "phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn -Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Theo Quyết định, Hồ sơ mời sơ tuyển gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án: Theo Quyết định số 2328/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:
Phần 1. Thủ tục sơ tuyển
Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;
Chương II. Bảng dữ liệu;
Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;
Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.
Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án
Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Bảo cáo thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển số 257/ĐTCT ngày 25/4/2019 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi phát hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

Bộ cũng giao Ban Quản lý dự án 6 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và cảc quy định khác có liên quan.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1454
Lượt truy cập: 104504331