Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới"

Thứ hai, 20/05/2019 09:45 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 937/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

Theo Quyết định, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới" với các nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đốc, báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1142
Lượt truy cập: 94420450