Ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Thứ hai, 20/05/2019 15:58 GMT+7
Ngày 16/5/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số 954/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Theo Quyết định, Cục Hàng hải VN có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1192
Lượt truy cập: 94420505