Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thứ sáu, 14/06/2019 15:35 GMT+7
Ngày 12/6/2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó. Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong "Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải" ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải. 

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc; tham mưu, đề xuất xử lý các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1355
Lượt truy cập: 96253814