Ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thứ sáu, 14/06/2019 15:51 GMT+7
Ngày 12/6/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thông tư có hiệu lực từ 01/8/2019. Bãi bỏ Thông tư số 51/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1361
Lượt truy cập: 96253902