STOM 47 - Phiên làm việc thứ hai: tăng cường hợp tác GTVT với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

Thứ tư, 19/06/2019 09:36 GMT+7

Trong ngày làm việc thứ hai (19/6/2019), Hội nghị đã có những đối thoại, trao đổi với các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Với những đối tác đối thoại, việc tăng cường hợp tác giao thông vận tải với những quốc gia này tiếp tục là mục tiêu rất quan trọng. Sức mạnh hiện có của Cộng đồng ASEAN hiện nay một phần là có từ sự hợp tác tốt đẹp với các đối tác đối thoại. Trên tinh thần hợp tác, ASEAN và các đối tác sẽ tiếp tục phối hợp để đưa ra nhiều chương trình và dự án hơn nữa để có thể mạng lại lợi ích cũng như thịnh vượng chung cho người dân hai bên. Về lĩnh vực tự do hóa dịch vụ hàng không, một dấu mốc quan trọng khác đã đạt được là tất cả các nước thành viên đã phê chuẩn Nghị định thư số 2 thực hiện Hiệp định vận tải hàng không ASEAN – Trung Quốc (AC-ATA) vào ngày 2/1/2019. Việc đàm phán về dịch vụ hàng không với Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang được triển khai tích cực. ASEAN sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận với New Zealand trong nửa sau năm 2019 với mong muốn sớm hoàn thiện được dự thảo hiệp định dịch vụ hàng không tự do hóa hơn và hai bên cùng có lợi.

Hội nghị trao đổi về Kế hoạch chiến lược sửa đổi hợp tác vận tải ASEAN-Trung Quốc

Đại diện Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc tóm tắt cuộc họp cập nhật Chương trình hành động 2018-2020 của Kế hoạch chiến lược sửa đổi hợp tác vận tải ASEAN-Trung Quốc như: Hợp tác cơ sở hạ tầng; Hợp tác hàng hải; Tạo thuận lợi cho giao thông vận tải; Hợp tác nền tảng thông tin; và Công nghệ và hợp tác tiêu chuẩn & trao đổi và đào tạo nhân sự.

Hội nghị cũng nghe Indonesia và Trung Quốc thông báo về tình trạng cân nhắc mở rộng quyền tự do vận chuyển thứ năm giữa ASEAN và Trung Quốc theo Hiệp định vận tải hàng không ASEAN-Trung Quốc (AC -ATA)

Những nội dung của Tiến trình của Hiệp định Đối tác Giao thông vận tải
ASEAN-Nhật Bản được trao đổi tại Hội nghị

Đại diện của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) - Nhật Bản thông báo Hội nghị về những nội dung: Tiến trình của Hiệp định Đối tác Giao thông vận tải ASEAN-Nhật Bản (AJTP) bao gồm các dự án trong các lĩnh vực thuận lợi giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông, giao thông chất lượng và bền vững, và phát triển nguồn nhân lực; Tiến trình đàm phán Hiệp định dịch vụ hàng không ASEAN-Nhật Bản; và Chuẩn bị Hội nghị các nhà lãnh đạo STOM ASEAN-Nhật Bản lần thứ 17 sẽ được tổ chức vào ngày 16-19/7/2019 tại Hiroshima, Nhật Bản.

Tiến độ triển khai các dự án theo Lộ trình hợp tác vận tải ASEAN-ROK
được phía Hàn Quốc báo cáo tóm tắt tại Hội nghị

Đại diện của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc báo cáo tóm tắt Hội nghị về các vấn đề: Tiến độ triển khai các dự án theo Lộ trình hợp tác vận tải ASEAN-ROK; Công tác chuẩn bị Diễn đàn hợp tác giao thông vận tải ASEAN-ROK lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 23-25/7/2019 tại Seoul, ROK; và Báo cáo kết quả của Hội nghị nhóm công tác ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 2 về Thỏa thuận dịch vụ hàng không khu vực (AKWG-RASA) được tổ chức vào ngày 14-16/5/2019 tại Yangon, Myanmar.

Đến với Hội nghị, mục tiêu của phía Hàn Quốc là ưu tiên hoàn thiện nội dung dự thảo Hiệp định, công bố kết thúc đàm phán về Hiệp định làm cơ sở các bên triển khai thủ tục nội bộ của mỗi quốc gia để có thể ký chính thức Hiệp định trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tổ chức tháng 11/2019 tại Hàn Quốc.

Hội nghị đã xem xét và thông qua các khuyến nghị liên quan đến nội dung trao đổi với 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

H.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1829
Lượt truy cập: 106380503