Trung tâm Công nghệ thông tin tuyển dụng viên chức

Thứ sáu, 02/08/2019 00:59 GMT+7
Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội.

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chúng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

Chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng 02 người gồm các vị trí việc làm sau:

Vị trí 1: An toàn thông tin, số lượng: 01 người

Vị trí 2: Công nghệ phần mềm, số lượng: 01 người

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ:

Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

Vị trí 1: An toàn thông tin

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

Vị trí 2: Công nghệ phần mềm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT- BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tưong đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Các thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyến (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Các thí sinh dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trước ngày 31/08/2019;

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải (80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT 024.39424243).

Phưong thức tuyển dụng: Xét tuyển cạnh tranh.

Nội dung xét tuyển: Xét tuyển theo quy định tại Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, thi hành.

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Quý III-IV/2019 tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2016
Lượt truy cập: 106381398