Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về QL 28B

Thứ ba, 13/08/2019 10:03 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 7429/BGTVT-KHĐT ngày 9/8/2019 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV liên quan đến Quốc lộ 28B nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“ Quốc lộ 28B nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Cử tri kiến nghị Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến QL 28B, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của các tỉnh trong khu vực”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Quốc lộ 28B (Lương Sơn – Đại Ninh) qua hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, có  tổng chiều dài toàn tuyến là 72,6km, đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài 56,4 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 16,2 km. Bộ GTVT đã có Quyết định số 1455/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2010 về việc giao nhiệm vụ khảo sát lập dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng, TMĐT khoảng 1.500 tỷ đồng. Bộ GTVT đã đưa Dự án này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, nguồn vốn kế hoạch giao cho Bộ GTVT trong giai đoạn này rất hạn chế nên Bộ GTVT chưa thể cân đối bố trí vốn cho dự án này.

Hiện nay, Bộ GTVT đang lập Đề án kết nối giao thông các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, trong đó đã tổng hợp QL 28B (Lương Sơn – Đại Ninh) vào danh mục các dự án đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau năm 2020 với TMĐT khoảng 1.700 tỷ đồng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đầu tư. Trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ đi lại của nhân dân trong Vùng.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1223
Lượt truy cập: 96950658