Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT: nghiên cứu, phát triển ứng dụng KHCN và dịch vụ

Thứ ba, 20/08/2019 13:35 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1503/QD-BGTVT ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019 và thay thế Quyết định số 4271/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; bãi bỏ các quy định trước đây trái quy định tại Quyết định này.

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Viện là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Bộ GTVT, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Viện có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: TRANSPORT DEVELOPMENT AND STRATEGY INSTITƯTE; viết tắt là TDSI. Trụ sở chính tại số 162, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Viện hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Viện có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển ứng dụng KHCN và dịch vụ gồm: thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn, giao cho Viện thực hiện theo quy định hiện hành; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ dưới hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện các nhiệm vụ do Bộ giao dưới hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn; thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và các nhiệm vụ khác. 

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: các tổ chức tham mưu giúp Viện trưởng; các đơn vị trực thuộc. Việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức thuộc Viện thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Các tổ chức tham mưu giúp việc Viện trưởng là các phòng nghiệp vụ, giúp Viện trưởng quản lý, điều hành công việc của Viện.

Các đơn vị trực thuộc Viện gồm: các Trung tâm trực thuộc; các Trung tâm trực thuộc hạch toán độc lập tự trang trải kinh phí, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) để phục vụ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và nguồn thu hợp pháp khác.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2071
Lượt truy cập: 104798639