Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm hàng hóa, nâng cấp thiết bị MTC cho hệ thống ETC thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ tư, 25/12/2019 17:06 GMT+7
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm hàng hóa, nâng cấp thiết bị MTC cho hệ thống ETC thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. Điện thoại: 0436 430 275. Fax: 0436 430 270. Email: duongcaotoc@tctvec.vn

Tên dự án: Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 448/QĐ-VEC ngày 25/12/2019 của VEC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm hàng hóa, nâng cấp thiết bị MTC cho hệ thống ETC thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư: 8.974 tỷ đồng theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2010 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá trị

gói thầu

 

Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu ETC5: mua sắm hàng hóa, nâng cấp thiết bị MTC cho hệ thống ETC thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

1,964 tỷ đồng

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, 01 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Tháng 12/2019 đến tháng 01/2020

Trọn gói

15 ngày

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:929
Lượt truy cập: 100868068