Bộ GTVT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thứ tư, 25/12/2019 00:13 GMT+7

Ngày 24/12/2019, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và Thông báo số 526/TB-BGTVT ngày 24/12/2019 thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể tại thông báo số 526/TB-BGTVT ngày 24/12/2019 nêu rõ: 

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 1557/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2019 và Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2019); Quyết định số 2102/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Hội đồng thi), trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh và báo cáo của Hội đồng thi, Bộ Giao thông vận tải thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Kết quả thi vòng 1

Ngày 22/11/2019, tại Trụ sở Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính các môn: Kiến thức chung và ngoại ngữ (tiếng Anh). Kết quả thi vòng 1 như sau:

- 55 người có cả 02 bài thi đạt từ 50% số điểm trở lên, đủ điều kiện dự thi vòng 2.

- 17 người có bài thi đạt dưới 50% số điểm, không đủ điều kiện dự thi vòng 2.

2. Kết quả thi vòng 2

Từ ngày 03/12 đến ngày 06/12/2019, tại Trụ sở Bộ GTVT, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn. Kết quả thi vòng 2 như sau:

- Số thí sinh trúng tuyển: 15 người.

- Số thí sinh không trúng tuyển: 38 người.

- Số thí sinh bỏ thi: 02 người.

(Kết quả cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

3. Đối với người trúng tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm: 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; đồng thời xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b mục này.

b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại điểm a mục này.

c) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Bộ Giao thông vận tải phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Bộ Giao thông vận tải phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Bộ Giao thông vận tải sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo./.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:996
Lượt truy cập: 111502944