Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 13/02/2020 16:04 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn 1048/BGTVT-TC ngày 10/02/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị như sau: “Trong quá trình xây dựng công trình cầu Yên Xuân tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, dự án đã thu hồi toàn bộ dỉện tích sân vận động của xã và được nhà đầu tư – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 đền bù cho xã xây dựng sân vận động mới, hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, số tiền 20% GPMB còn lại của dự án sân vận động được phê duyệt là 1,1 tỷ đồng chưa được thanh toán cho địa phương. Theo trả lời của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, do chi phí đền bù GPMB này chưa được Bộ GTVT thỏa thuận nên Nhà đầu tư chưa có cơ sở để thanh toán chi phí GPMB tại Hạng mục xây dựng cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An (trong đó có chi phí đền bù GPMB sân vận động xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên). Đề nghị Bộ GTVT sớm thoả thuận quyết toán để Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 có cơ sở thanh toán số tiền trên trước khi thực hiện việc sáp nhập xã Hưng Xá với xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên. ”

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Yên Xuân được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT tại Quyết định số 3516/QĐ- BGTVT ngày 30/9/2015. Dự án được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017. Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (trước đây là Tổng công ty XDCTGT 4) là Nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo quyết định đầu tư, hạng mục giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành tiểu dự án thành phần có tổng mức khoảng 14,9 tỷ đồng và giao cho UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện theo quy định tại các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Do vậy theo quy định sau khi dự án hoàn thành, tiểu dự án thành phần GPMB sẽ thuộc trách nhiệm phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh Nghệ An để gửi cho Bộ Giao thông vận tải tổng hợp vào giá trị quyết toán của toàn bộ dự án khi thỏa thuận quyết toán.

Sau khi công trình cầu Yên Xuân hoàn thành, trên cơ sở hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 lập và trình, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện việc thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư dự án cầu Yên Xuân tại Văn bản số 6293/BGTVT-TC ngày 05/7/2019. Tại đợt thỏa thuận quyết toán này, do tiểu dự án GPMB của dự án chưa có quyết định phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh (hoặc văn bản ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện Hưng Nguyên phê duyệt quyết toán) nên chưa đủ cơ sở để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp vào giá trị quyết toán của toàn bộ dự án. Cũng tại Văn bản số 6293/BGTVT-TC ngày 05/7/2019, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 khẩn trương phối hợp với địa phương hoàn tất thủ tục quyết toán theo đúng quy định đối với tiểu dự án GPMB để trình Bộ tiếp tục xem xét tổng hợp vào giá trị quyết toán dự án. Tuy nhiên đến nay Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 vẫn chưa có báo cáo về việc hoàn thiện thủ tục trên.

Hiện nay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp tục có chỉ đạo Nhà đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán tiểu dự án GPMB và báo cáo về Bộ để tổng hợp vào quyết toán toàn bộ dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB, tạo điều kiện để quyết toán dứt điểm chi phí đầu tư toàn bộ dự án cầu Yên Xuân ngay trong thời gian tới theo đúng quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, trân trọng gửi tới Đoàn đạỉ biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:690
Lượt truy cập: 108523868