Đại hội Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Ban phát triển bền vững

Thứ sáu, 22/05/2020 13:54 GMT+7

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện; các đồng chí đại diện Đảng ủy cấp trên, Cục, Vụ trực thuộc Bộ GTVT và 98 đại biểu của Đảng bộ Ban QLDA 2. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tại Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Ban QLDA 2 Lê Thắng cho biết: Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ, Ban Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng bộ Ban QLDA 2 đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLDA 2 và đã được nhiều kết quả quan trọng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giải ngân được Đảng bộ Ban 2 tập trung phấn đấu thực hiện, kết quả giải ngân hàng năm vượt bình quân trên 100% kế hoạch được giao, được Lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của Bộ trong công tác giải ngân. Trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 13 dự án; đang triển khai xây dựng 11 dự án.  đang chuẩn bị đầu tư 16 dự án.Các dự án do Ban quản lý cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng. 

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả. Bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, từng bước nâng cao thực hiện quản lý, điều hành. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ 02 nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); triển khai thực hiện tốt Chị thị 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; 100% đảng viên đều đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, xây dựng Đảng bộ hàng năm đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công tác kiểm tra giám sát đi vào nề nếp, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, quy chế của cơ quan, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng. Các Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên; giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ được giao,từ đó có các giải pháp kịp thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ, Quyền Giám đốc Ban QLDA 2 Lê Thắng báo cáo
kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

“Cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra thuộc thẩm quyền của Ban đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao như công tác phát triển đảng viên mới, công tác kế hoạch về giải ngân, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”, đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Ban QLDA 2 Lê Thắng nhấn mạnh.

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Ban QLDA 2 phát triển bền vững”, Đảng bộ Ban QLDA2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các công trình, hạng mục dự án Bộ GTVT giao trên tất cả các mặt về số lượng, chất lượng, an toàn, môi trường của dự án, công trình. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giải ngân hàng năm; hoàn thành quyết toán theo đúng quy định. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Đảng bộ Ban QLDA 2 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Phát huy truyền thống “Đoàn kết - trách nhiệm - Hài hòa - Vượt khó”, đổi mới toàn diện với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ,
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông biểu dương những kết quả toàn diện của Đảng bộ Ban QLDA 2 đã đạt được, những nỗ lực phấn đấu của tất cả đảng viên, của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là công tác kiện toàn bộ máy hoạt động khi sát nhập Ban QLDA 2 và Ban An toàn giao thông được thực hiện nghiêm, hiệu quả; công tác giải ngân luôn dẫn đầu, hàng năm chiếm tỷ trọng cao so với kế hoạch giải ngân của Bộ GTVT. Các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chú trọng chất lượng công trình, phối hợp tốt với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện. Tập trung phối hợp tốt công tác quản lý đảng viên, cán bộ, phối hợp với các cơ quan khác trong suốt quá trình hoạt động…

Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao Đảng bộ Ban đã quan tâm hoạt động hiệu quả, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Bộ Chính trị như sắp xếp tinh giản bộ máy trong hệ thống quản lý Nhà nước. Đảng bộ Ban đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, học tập, quán triệt và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ đoàn kết. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng xây dựng ctrình kiểm tra giám sát, tuân thủ chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên.

Nhất trí cao với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Ban phát triển bền vững” của Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng khoa học, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đúng tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành vượt mực kế hoạch được giao; Tiếp tục rà soát, củng cố bộ máy tổ chức; Coi trọng cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung tới cải cách thủ tục nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ Ban QLDA 2 quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Ban; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác quản lý, giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, tổ chức; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông tin tưởng các đồng chí cấp ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Ban QLDA 2 nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm của của Đảng bộ Ban như đóng góp chung vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành GTVT trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư BCS đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng hoa
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025
.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đồng chí. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

V.H
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1004
Lượt truy cập: 103278886