Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030

Thứ ba, 18/08/2020 08:25

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1616/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2020.

Lãnh đạo Bộ GTVT, UBATGTQG gia thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là vận tải đường bộ

Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gồm 27 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban;

2. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban;

4. Ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng, Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thành viên;

8. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

11. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

12. Ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

13. Đại diện Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

14. Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

15. Đại diện Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

16. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

17. Ông Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;

18. Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra 3, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

19. Ông Trịnh Quang Trung, Chuyên viên chính Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

20. Ông Nguyễn Văn Minh, Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

21. Ông Lê Việt Hoàng, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thành viên;

22. Ông Trần Tuấn Anh, Chuyên viên chính Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;

23. Bà Đặng Thu Hương, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

24. Ông Lưu Ngọc Long, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

25. Ông Lưu Quang Thìn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

26. Ông Nghiêm Phú Nguyên, Chuyên viên chính Văn phòng Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

27. Ông Lê Văn Thanh, Chuyên viên chính Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên kiêm Thư ký.

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng các nội dung của Dự thảo Chiến lược phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm chất lượng, tiến độ và các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ. Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban soạn thảo và chịu sự phân công của Trưởng Ban soạn thảo. Ban soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8739
Lượt truy cập: 147.796.552