Văn bản hợp nhất quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Thứ ba, 08/09/2020 11:52
Ngày 01/9/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Theo đó, Văn bản hợp nhất này hợp nhất các Thông tư sau đây:

- Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018);

- Thông tư 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018. có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 (có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2020).

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.

Cổng TTĐT Bộ GTVT
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5475
Lượt truy cập: 151.804.178