Ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT

Thứ hai, 21/09/2020 09:33
Ngày 17/9/2020, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa DCND Lào và Cộng hòa XHCN Việt Nam về vận tải đường bộ.

Theo đó, một số khoản của Điều 3, Điều 11, Điều 14 được sửa đổi, bổ sung; Bãi bỏ Khoản 2 Điều 9.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.

Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8535
Lượt truy cập: 147.793.827