Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thứ tư, 30/09/2020 10:24
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1832/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2020 "Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ".

Theo đó định mức thiết bị chuyên dùng là các phòng, thiết bị phục vụ công  tác đào  tạo của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V gồm 03 Phòng thực hành máy vi tính,01 Phòng thực hành phần cứng máy vi tính,01 Phòng thực hành mạng máy tính, 01 Phòng thực hành ứng dụng phần mềm

Bộ GTVT yêu cầu Trường Cao đẳng GTVT TW V căn cứ định mức được giao, tình hình thực tế công tác giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 66/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/5/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  ban hành chi  tiết  tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng thực hành nghề công nghệ  thông  tin  (ứng dụng phần mềm)  phục vụ công  tác giáo dục nghề nghiệp  theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình 
Bộ cũng đề nghị Trường trong quá trình  thực hiện, căn cứ định mức  thiết bị chuyên dùng nêu  trên và  tình hình thực  tế để quản  lý, sử dụng, đầu  tư, mua sắm máy móc,  thiết bị chuyên dùng  trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11145
Lượt truy cập: 145.726.404