Nghiên cứu, phổ biến văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thứ sáu, 02/10/2020 15:09
Ngày 30/9/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 9841/BGTVT-ĐTCT yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Trường, Viện trực thuộc Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, phổ biến và thực hiện đúng quy định Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐCP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2020; thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và Thông tư số 16/2016/TTBKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Nội dung Văn bản xem tại đây.

Cổng TTĐT Bộ GTVT
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11204
Lượt truy cập: 145.726.604