Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 02/02/2021 08:28

Ngày 1/2/2021, Bộ GTVT có Văn bản số 931/BGTVT-VT yêu cầu các Cục, Tổng cục, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành Công văn số 841/BGTVT-VT ngày 28/1/2021 triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay tại một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh…), Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung về hoạt động vận tải, cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc chung

1. Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/1/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 của Bộ GTVT. 

3. Tiếp tục triển khai, phổ biến nhiều hình thức nội dung khuyến cáo cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt trên phương tiện giao thông công cộng được biết; thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT tại Công văn số 2686/BGTVTBCĐ ngày 23/3/2020 và Công văn số 12551/BGTVT-VT ngày 08/12/2020 của Bộ GTVT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

4. Hoạt động vận chuyển hành khách thực hiện theo Kế hoạch cụ thể được nêu tại Mục II dưới đây. 

5. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) theo dõi, kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý. 

II. Kế hoạch cụ thể 

1. Lĩnh vực Đường bộ 

a) Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh: 

Chủ tịch UBND các tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 của tỉnh (hoặc địa bàn trong tỉnh) quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển trên toàn tỉnh (hoặc tại địa bàn trong tỉnh) đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trong địa bàn tỉnh trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. 

b) Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh 

- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 của tỉnh quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi, đến địa bản tỉnh trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; đồng thời thông báo quyết định này đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) thì không được dừng, đỗ tại tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) đó để đón, trả khách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo vùng có dịch trên toàn tỉnh hoặc trên địa bàn thuộc tỉnh đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để biết và phối hợp thực hiện. 

- Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt (không qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch)) thực hiện bình thường. 

2. Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa 

a) Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh 

- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo trong địa bàn tỉnh. 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. b) Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh 

- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo liên tỉnh; đồng thời thông báo quyết định này đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. 

3. Lĩnh vực Hàng không

Cục Hàng không Việt Nam theo dõi tình hình thực tế và đề xuất kịp thời các phương án vận tải bằng đường hàng không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19. 

4. Lĩnh vực Đường sắt 

- Cục Đường sắt Việt Nam theo dõi tình hình thực tế và đề xuất kịp thời các phương án vận tải bằng đường sắt đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19. 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9678
Lượt truy cập: 128.732.100