Hợp nhất văn bản quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Thứ tư, 24/03/2021 15:22 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Toàn văn Văn bản hợp nhất xem Tại đây!

Phụ lục văn bản xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2420
Lượt truy cập: 118156478