Ngành GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 02/07/2021 13:19

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo nhiều cơ quan của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ GTVT.
Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ trụ sở Bộ GTVT tới các điểm cầu.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các đồng chí Thứ trưởng:
Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn điều hành Hội nghị

Quán triệt tinh thần “3 không, 5 thật” vào phương châm hành động
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động toàn Ngành đã cố gắng, nỗ lực đạt kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm.

“Toàn ngành GTVT đạt được nhiều kết quả khích lệ như công tác cải cách hành chính đã có bước tiến lớn trong năm 2020. Theo báo cáo chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ Nội vụ, Bộ GTVT xếp hạng thứ 11/17 bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2020; Báo cáo đánh giá PARINDEX, Bộ GTVT là một trong 3 bộ ngành có điểm đánh giá CNTT cao nhất. Đồng thời, Bộ GTVT cũng là bộ tiên phong trong công tác xây dựng quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021 – 2030.  Dự kiến là Bộ đầu tiên sẽ được phê duyệt Quy hoạch trước 20/7”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Người đứng đầu Ngành GTVT cũng khẳng định thêm, trong công tác xây dựng cơ bản, Bộ GTVT cũng là một trong nhiều bộ ngành đạt tỷ lệ giải ngân tốt.  Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng là một trong những điểm sáng, trong đó TNGT giảm cả 3 tiêu chí, số vụ giảm 8,4%, số người chết giảm 2,71% và số người bị thương giảm 11,30% so với cùng kỳ. 

“Những con số này minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực của chúng ta trong công tác đảm bảo trật tự ATGT”, Bộ trưởng khẳng định thêm.
 Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cáo những kết qủa đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, mặc dù nhiệm kỳ Chính phủ mới vừa vận hành 3 tháng nhưng tư tưởng mới, phương châm hành động mới yêu cầu mỗi người công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT phải thấm nhuần và chuyển đổi theo mới có thể bắt kịp nhịp độ để phục vụ nhân dân, đất nước cũng như xây dựng Ngành. Do đó, từ lãnh đạo tới người lao động của Ngành GTVT phải thực hiện quan điểm "3 không" là "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm";  "5 thật" là "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật" của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu toàn Ngành cần hết sức tập trung thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. 

“Lãnh đạo Bộ sẽ họp giao ban hàng tuần kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, nội dung công việc liên quan đến chỉ đạo của Chính phủ sẽ được đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ rõ.

 Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, Bộ trưởng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, Vụ ATGT cũng như các đơn vị liên quan tham mưu, phấn đấu kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí, triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Về cải cách hành chính cần cố gắng phấn đấu lọt top 5-6 chứ không thỏa mãn đứng ở thứ hạng 11/17 như hiện nay. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chú trọng quan tâm, triển khai công tác này từ nay đến hết năm 2021.

Trong công tác xây dựng cơ bản, các đơn vị cần tập trung cao độ rà soát kế hoạch và công tác triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, sớm điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ…

“Đặc biệt cần tập trung cao độ để phát triển đường cao tốc như nhiệm vụ đã đề ra. Muốn vậy phải tập trung ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các cơ quan tham mưu của Bộ cần sâu sát đơn vị, Ban Quản lý dự án để phân tách rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nghiêm khắc chỉ đạo.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo tại Hội nghị

Ngành GTVT nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: an toàn phòng chống dịch và phát triển

Đánh giá chung tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Dảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp hơn, khó khắc phục hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của ngành GTVT, trong đó ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động vận tải cả 05 lĩnh vực, nhất là vận tải hàng không, đường sắt. 


Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ GTVT và truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Trí Đức, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2021 của ngành GTVT đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt, kịp thời.  Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch triển khai Luật Quy hoạch, công tác xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia được triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao, là một trong những bộ, ngành đầu tiên trình Hội đồng Thẩm định nhà nước theo kế hoạch yêu cầu.


Các đơn vị đều có tham luận tới Hội nghị qua hình thức trực tuyến

 Công tác chuẩn bị kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, công tác giao vốn NSNN năm 2021 được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai kịp thời; công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được triển khai tích cực; công tác giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt kế hoạch của Bộ; một số dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành, kịp thời đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân.

Cụ thể, về công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ đã trình Hội đồng Thẩm định nhà nước dự thảo 05 đề án quy hoạch quốc gia chuyên ngành GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  và là một trong những bộ, ngành đầu tiên trong cả nước hoàn thiện quy hoạch ngành quốc gia. 

Với tiêu chí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã rà soát, hoàn thiện kế hoạch và phương án dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo trên hệ thống quản lý đầu tư công quốc gia. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đang tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng chất lượng công trình giao thông Nguyễn Duy Lâm cho biết, hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai 61 công trình, dự án. Trong đó có 19 công trình, dự án trọng điểm bao gồm: 06 dự án đang chuẩn bị triển khai; 10 dự án đang triển khai thi công; 03 dự án đã và đang nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Trong 6 tháng đầu năm, đã hoàn thành đưa vào khai thác 04 công trình, dự án; hoàn tất công tác chuẩn bị và khởi công 07 công trình, dự án (có 05 công trình, dự án trọng điểm). Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chính phủ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các công trình, dự án, nhất là công tác GPMB, nguồn cung ứng vật liệu... 

“Lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án, ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng năng lực các chủ đầu tư/ban QLDA”, Cục trưởng Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.

 Tại Hội nghị, nhiều báo cáo tham luận đã được lãnh đạo các cơ quan tham mưu như Vụ Đối tác công tư, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải, Vụ An toàn Giao thông; Tổng cục ĐBVN, các Cục quản lý chuyên ngành và các TCT, doanh nghiệp, Ban QLDA thuộc Bộ trình bày, nêu ý kiến nhằm bàn bạc, tháo gỡ để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Các đồng chí Thứ trưởng, đại diện Văn phòng Chính phủ…cũng đã có ý kiến cơ bản đồng thuận với báo cáo của Bộ, với tinh thần của Chính phủ và đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đối với công tác phòng chống dịch, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao ý thức phòng dịch trong vận tải hành khách, hàng hóa qua vùng dịch. “Việc đông đảo cán bộ, người lao động ngành GTVT được ưu tiên tiêm vắc-xin trước vì đặc thù nghề nghiệp tiếp xúc, di chuyển nhiều không có nghĩa là miễn nhiễm với dịch bệnh. Cần phải nghiêm túc thực hiện 5K của Ban Chỉ đạo phòng dịch quốc gia để đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa, góp phần vào phát triển KT-XH của cả nước’, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng về tổng thể, ngành GTVT tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của toàn xã hội trong tình hình mới. Bộ đã chỉ đạo, ban hành nhiều giải pháp nâng cao hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đã thực hiện cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 117 tuyến vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện cập nhật, bổ sung hành trình, lưu lượng vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2030. Đã triển khai kịp thời các giải pháp về quản lý vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sản lượng vận tải hành khách tháng 6/2021 ước đạt 235,5 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 13,2% so với tháng 5 năm 2021; Lũy kế 6 tháng ước đạt 1.813,5 triệu lượt khách, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. Luân chuyển hành khách tháng 6 ước đạt 10,4 tỷ HK.km, giảm 13,5% so với tháng 5 năm 2021; lũy kế 6 tháng ước đạt 78,8 tỷ HK.km giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Sản lượng vận tải hàng hóa tháng 6/2021 ước đạt 153,8 triệu tấn vận chuyển, tăng 2,3% so với tháng 5/2021; Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 903,5 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020. Luân chuyển hàng hóa tháng 6 ước đạt 31,1 tỷ tấn.km, tăng 0,9% so với tháng 5/2021; Lũy kế 6 tháng ước đạt 177,9 tỷ tấn.km tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Năm ATGT 2021 với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Các lực lượng của ngành GTVT thường xuyên kiểm tra hiện trường khắc phục ngay các hư hỏng, xử lý điểm đen ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng, các phương án phân luồng tổ chức giao thông, duy trì chế độ thường trực, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trước và trong mùa mưa lũ.

Về công tác khoa học công nghệ, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, công bố 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 05 Tiêu chuẩn Việt Nam, 04 Tiêu chuẩn cơ sở, đã phê duyệt khung tiêu chuẩn cho 15 dự án xây dựng công trình giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Bộ đã hoàn thành hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT cung cấp 85 biểu mẫu báo cáo điện tử thay các biểu mẫu giấy; kết nối 3/3 chỉ tiêu với hệ thống báo cáo Chính phủ. Hoàn thành cung cấp 313/313 (100%) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Duy trì 254 dịch vụ công trực tuyến, trong 6 tháng đầu năm có 243.082 hồ sơ trực tuyến (trong tổng số 405.259 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60%). Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Bộ kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương, hoàn thành tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung tàu biển giữa Cục HHVN và Cục ĐKVN. Theo báo cáo đánh giá PARINDEX, Bộ GTVT là một trong 3 bộ ngành có điểm đánh giá CNTT cao nhất.

Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về nâng cao chất lượng dịch vụ công được Thủ tướng Chính phủ giao.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2226
Lượt truy cập: 148.390.876