Hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 05/11/2021 14:08
Bộ GTVT vừa có Công văn số 11701/BGVT-QLDN ngày 4/11/2021 gửi Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Theo đó, ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6296/BKHĐT-PTDN ngày 18/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các tổng công ty, công ty thực hiện một số nội dung sau:

Đăng ký tài khoản công bố thông tin tại Cổng thông tin doanh nghiệp theo các bước tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 6296/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp theo mẫu biểu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 6296/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2021.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.

Nội dung Công văn xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8247
Lượt truy cập: 147.795.036