Ban hành Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không

Thứ ba, 30/11/2021 08:38
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT ngày 22/11/2021 Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không.

Thông tư bao gồm 3 Chương với 22 Điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, 2 bảo trì công trình hàng không trên lãnh thổ Việt Nam. 

Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không nêu lên các nội dung về trình tự thực hiện bảo trì công trình hàng không; Quy trình bảo trì công trình hàng không; . Tài liệu phục vụ quản lý, bảo trì công trình hàng không;  Theo dõi, cập nhật tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình hàng không; Nội dung bảo trì công trình hàng không; Nội dung quản lý công trình hàng không…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8023
Lượt truy cập: 134.106.277