Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 15/12/2021 15:56
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 2129/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải .

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao cho Bộ Giao thông vận tải; Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC; Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Phụ lục Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8463
Lượt truy cập: 147.793.407