Văn bản hợp nhất quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Thứ tư, 12/01/2022 15:13
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2021/TT-BGTVT ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Toàn văn Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3099
Lượt truy cập: 145.409.527