Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 21/02/2022 09:17
Ngày 18/2/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, một số điều của Thông tư số 18/2020/TTBGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi, bổ sung và Phụ lục Chuyển đổi hệ tọa độ các vị trí ban hành kèm theo Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4987
Lượt truy cập: 151.804.371