Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

Thứ tư, 18/05/2022 08:02
Bộ GTVT vừa có văn bản số 4761/BGTVT-PC ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Theo đó, triển khai Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 và văn bản số 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18/4/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã sao gửi văn bản nêu trên của Bộ Tư pháp đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của ngành giao thông vận tải nhằm phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Danh mục văn bản xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: