Hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Thứ năm, 16/06/2022 16:10
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGTVT ngày 16/6/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Theo đó, Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2821
Lượt truy cập: 145.408.652