Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo nội dung, tài liệu tham khảo ôn tập xét tuyển viên chức năm 2022

Thứ ba, 19/07/2022 00:51
Trung tâm Công nghệ thông tin vừa ban hành Thông báo số 05/TB- HĐXT "nội dung, tài liệu tham khảo ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin".

Theo đó, phần thi Kiến thức chung (dành cho tất cả các vị trí tuyển dụng) sẽ bao gồm các nội dung trong Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 và Quyết định số 388/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.
Nội dung phần kiến thức chuyên môn sẽ tùy theo vị trí tuyển dụng.

Chi tiết xem tại đây.

TT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1921
Lượt truy cập: 145.291.778