Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị cải tạo mở rộng QL3 đoạn qua huyện Ngân Sơn

Thứ ba, 02/08/2022 15:55

Bộ GTVT vừa có Công văn số 7864/BGTVT-KHĐT ngày 02/08/2022 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Kạn để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau: 

“Quốc lộ 3 là tuyến giao thông rất quan trọng đối với việc giao thương, vận tải hàng hóa của người dân trong tỉnh Bắc Kạn nói riêng và khu vực lân cận nói chung. Tuy nhiên, hầu hết đoạn Quốc lộ 3 qua địa phận tỉnh đều nhỏ, hẹp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là đoạn qua xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Do vậy, qua tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá hiện trạng, huy động nguồn vốn để cải tạo mở rộng Quốc lộ 3 đoạn qua xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.” 

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Quốc lộ 3 đi qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài khoảng 126,0km, hiện trạng đạt cấp IV - III, quy mô cơ bản phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021. 

Thời gian qua, tuyến đường đã được sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn bảo trì để đảm bảo êm thuận và an toàn cho các phương tiện lưu thông. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn NSTW khoảng 462.000 tỷ đồng. Do nguồn lực quốc gia khó khăn, hiện nay Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 29/2011/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của NSNN . Đồng thời phải tập trung nguồn vốn cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và một số dự án động lực, cấp bách, xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông. 

Như vậy, ngoài các dự án quan trọng, động lực là mục tiêu chính của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT đã được dự kiến bố trí vốn để triển khai theo yêu cầu; còn nhiều dự án có quy mô không lớn nhưng là các điểm nghẽn trong các chuyên ngành giao thông, có nhu cầu đầu tư để phát huy hiệu quả toàn hệ thống vẫn chưa cân đối được trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối được khoảng 2.307,621 tỷ đồng để hoàn thành 02 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước (Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã). Bộ GTVT nhận thấy việc đầu tư Quốc lộ 3 (bao gồm đoạn qua xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) là cần thiết, hiện đã có trong Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng do khó khăn trong cân đối nguồn lực như báo cáo nêu trên nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai Dự án. Trong khi chưa có điều kiện triển khai dự án mới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan có kế hoạch bảo trì, sửa chữa tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1784
Lượt truy cập: 145.291.193