Hợp nhất Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Thứ hai, 08/08/2022 16:27
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Toàn văn Văn bản hợp nhất số 43 xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3837
Lượt truy cập: 147.681.029