Trả lời cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị cần có chính sách hợp lý cho công tác kiểm tra, giám sát các công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước

Thứ hai, 15/08/2022 16:43

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022.

Ảnh minh họa

Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị cần có chính sách hợp lý cho công tác kiểm tra, giám sát các công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước. Trên thực tế, các công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chất lượng kém, công tác giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ dẫn đến công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp.”.

Trước tiên, Bộ Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk nêu trên. Thời gian qua, Bộ GTVT luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện và hoàn thành các dự án xây dựng công trình giao thông.

Nhìn chung các dự án xây dựng công trình giao thông hoàn thành đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng, đã phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ, chất lượng chưa đạt yêu cầu quy định. Cá biệt, đối với một số công trình còn để xảy sự cố, hư hỏng, chất lượng kém như phản ảnh của cử tri nêu trên. Việc dẫn đến những sự cố, hư hỏng.... do nhiều nguyên nhân về khách quan và chủ quan, trong đó có phần là do năng lực các chủ thể tham gia thực hiện các dự án giao thông yếu kém.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, thời gian qua, Bộ GTVT đã chủ động xây dựng trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư, xây dựng công trình; phân định rõ trách nhiệm đối với các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Đặc biệt là quy định gắn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đối với người đứng đầu các chủ đầu tư và chủ thể trực tiếp tham gia thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án giao thông. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì 58 đoàn kiểm tra hiện trường đối với các dự án trọng điểm ngành GTVT, Cục QLXD và CLCTGT (là cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ GTVT) đã chủ trì 91 đợt kiểm tra, giám sát các dự án.

Tiếp thu ý kiến phản ảnh của cử tri tỉnh Đắk Lắc nêu trên, trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hợp lý, chặt chẽ cho công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hơn nữa trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng xảy ra sự cố, hư hỏng, xuống cấp đối với các dự án đầu tư công trình giao thông.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk. Một lần nữa, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành Giao thông vận tải nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và nhân dân trong thời gian tới.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7360
Lượt truy cập: 147.794.486