Bình Định: Đẩy nhanh bồi thường GPMB Dự án tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn từ QL1D đến QL19 mới

Thứ năm, 22/09/2022 14:46

UBND tỉnh Bình Định vừa Văn bản số 5408/UBND-KT chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình tập trung xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc Khu tái định cư và các hộ dân thuộc tuyến đường, để làm cơ sở cho Ban GPMB tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình để đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất của các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác lập hồ sơ, đo đạc, kiểm đếm để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Đồng thời khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và triển khai công tác đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án. Thường xuyên tổng hợp báo cáo, kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đồng thời chủ động phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện; đồng thời, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng dự án trong tháng 12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB các dự án giao thông tỉnh, chủ động phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:17021
Lượt truy cập: 152.138.407