Chi bộ Vụ Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ sáu, 30/09/2022 13:19

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Ngô Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT; Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ Tài chính.

Vụ trưởng Trần Minh Phương và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Huy Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính cho biết, Chi bộ Vụ Tài chính hiện nay có 18 đảng viên trên tổng số 19 công chức. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Ban Chấp hành Chi bộ (sau đây gọi là Chi ủy) cùng tập thể lãnh đạo Vụ Tài chính đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành các mặt công tác chính trị và xây dựng Đảng.

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ GTVT đối với các hoạt động của Vụ; đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên của Vụ được quan tâm, bổ sung để đáp ứng nhu cầu công việc. Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, công chức; hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Vụ luôn tôn trọng và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động của Vụ.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Tài chính biểu quyết tại Đại hội

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác trong Chi bộ; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng, ban hành đầy đủ chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hàng năm làm cơ sở thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Duy trì, thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định.

Chi bộ Vụ Tài chính là tập thể đoàn kết, kỷ luật tốt; Tập thể chi ủy, lãnh đạo Vụ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng luôn phát huy vai trò tiên phong, tính gương mẫu của người đứng đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong việc tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật; luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; không nề hà, né trách khi được giao giải quyết công việc khó khăn, phức tạp. Qua đó đã lan toả đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Đảng viên trong Chi bộ phát biểu ý kiến tại Đại hội

Lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng và tổ chức các phong trào thi đua; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn và Đoàn Thanh niên các cấp phát động.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Tài chính sẽ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ GTVT; Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2022 - 2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Vụ Tài chính, Chi ủy đã tổ chức triển khai nghiêm túc, trách nhiệm theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã đánh giá đầy đủ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đánh giá đúng những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế.

Theo đồng chí Đoàn Huy Khương, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy, Chi bộ  Vụ Tài chính đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp đến cán bộ đảng viên trong chi bộ một cách kịp thời, đầy đủ; nhất là việc thực hiện vu tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trên cả 5 lĩnh vực trong báo cáo đã đề cập. “Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua” - đồng chí Đoàn Huy Khương biểu dương.

Để triển khai thực hiện có hiệu của các Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đồng chí Đoàn Huy Khương đề nghị Chi ủy, Chi bộ Vụ Tài chính tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chi tiêu và các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ.

“Tại Đại hội này, chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Chỉ ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội, tôi đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có uy tín để tham gia vào Chi ủy Chi bộ khoá mới. Với quyết tâm chính trị cao của các đảng viên trong Chi bộ, tôi tin tưởng cán bộ, đảng viên Chi bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra” - đồng chí Đoàn Huy Khương nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Tài chính cùng các 

đồng chí cán bộ lãnh đạo và đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Vụ Tài chính đã tín nhiệm bầu Chi ủy Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Phương, Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Huy Hiếu, Phó Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Phương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính khẳng định sau Đại hội này, Chi ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Bán Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT để tổ chức thực hiện trong chi bộ.

Các đồng chí đại diện Đảng ủy Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng 

Chi ủy Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội

“Trước mắt, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị” - Đồng chí Trần Minh Phương đề nghị.

Đồng chí Trần Minh Phương mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong Chi ủy khóa mới và tập thể  Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025 hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Tài chính chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 

* Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu Đại hội, Đại hội Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với những kết quả trên, Đại hội Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5415
Lượt truy cập: 151.803.168