Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020)

Thứ ba, 07/01/2020 10:12 GMT+7
Ban Cán sự đảng Bộ GTVT vừa có Công văn số 605-PC/BCSĐ về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý theo Hướng dẫn số 113-HD/BTGTW ngày 23/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, mừng đất nước đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền hướng đến việc nâng cao ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; gắn tuyên truyền kỷ niệm với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII).

Văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng xác định cụ thể những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, nhất là trách nhiệm đối với các cơ quan báo chí.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img