Ngày 03/8/2020: Toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người (04/08/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 03/8/2020 toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người.

Ngày 02/8/2020: Toàn quốc xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 21 người (04/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết về tình hình TNGT ngày 02/8/2020, theo đó, ngày 02/8, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 21 người.

Ngày 01/8/2020: Toàn quốc xảy ra 19 vụ TNGT đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 12 người (03/08/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 01/8/2020, toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 12 người.

Ngày 31/7/2020: Toàn quốc xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người (03/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự ATGT ngày 31/7/2020, theo đó ngày 31/7, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người.

Ngày 30/7/2020: Toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 15 người (31/07/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết, ngày 30/7/2020, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 15 người.

Ngày 29/7/2020: Toàn quốc xảy ra 22 vụ TNGT đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 17 người (30/07/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 29/7/2020, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 17 người.

Ngày 28/7/2020: Toàn quốc xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 18 người (29/07/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 28/7/2020 toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 18 người.

Ngày 27/7/2020: Toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người (28/07/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 27/7/2020 toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người.

Ngày 26/7/2020: Toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 26 người (28/07/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, ngày 26/7/2020, toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 26 người. Đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 23 người. Đường sắt xảy ra 02 vụ tai nạn, bị thương 03 người. Đường thủy xảy ra 01 vụ tai nạn, làm chết 02 người.

Ngày 25/7/2020: Toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 19 người (27/07/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 25/7/2020, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 19 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ đâm va phương tiện giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm 01 người chết, hỏng 01 xe ô tô, chậm tàu 28 phút. Đường thủy xảy ra 01 vụ va chạm giữa tàu thủy và 01 phương tiện (chưa xác định được biển kiểm soát) đi xuôi dòng làm 01 người mất tích.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :