Rà soát tiến độ xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về hàng không dân dụng

Thứ năm, 18/12/2014 14:02 GMT+7

Sáng nay (18/12), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng không dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020.

Rà soát tiến độ xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về hàng không dân dụng

Rà soát tiến độ xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao
năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về hàng không dân dụng

Theo báo cáo của Cục HKVN, Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng không dân dụng của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020 nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) về hàng không dân dụng của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không.

Việc đổi mới này phải phù hợp với hệ thống pháp luật; gắn với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Đề án Tái cơ cấu Ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, Quy hoạch phát triển giao thông hàng không và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục HKVN và tình hình thực tiễn hoạt động của ngành HKVN.

Đề án đưa ra 19 giải pháp để Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng không dân dụng của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020. Cụ thể, các nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kỹ thuật; nâng cao an toàn hàng không; nâng cao an ninh hàng không; hoàn thiện hệ thống báo cáo, xử lý sự cố; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không; nâng cao hiệu quả quản lý cảng hành không, sân bay; nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bay…

Nói về Dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về hàng không dân dụng của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020, đa số ý kiến của lãnh đạo các đơn vị dự họp đều cho rằng, Đề án đã rất chi tiết với 19 giải pháp được đề ra. Tuy nhiên cần gom lại các nhóm giải pháp này ngắn gọn hơn nữa và đưa ra được lộ trình thực hiện các giải pháp đó.

Phát biểu chỉ đạo về việc xây dựng Đề án, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đề nghị Cục HKVN, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị liên quan phải đưa ra được nguyên nhân trong nội dung đánh giá thực trạng của công tác QLNN về hàng không dân dụng của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không. Từ nguyên nhân đề đưa ra các giải pháp cụ thể.

“Các giải pháp đưa ra phải có lộ trình thực hiện và tập trung trước vào các vấn đề mang tính cấp bách với các nhóm giải pháp về văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề về chuyên môn, an toàn hàng không, an ninh hàng không, thanh tra và cải cách hành chính” - Thứ trưởng đề nghị.

K.A
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)