Triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thứ năm, 18/12/2014 15:59 GMT+7
Ngày 8/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Công văn số 15589/KH-BGTVT ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 05/12/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao trong Nghị quyết. Triển khai thực hiện các vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cam kết trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII. Đồng thời, tập trung nghiên cứu giải quyết và trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Giao thông vận tải tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Các nhiệm vụ trong Kế hoạch gồm: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án; có giải pháp thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, triển khai đầu tư có trọng điểm và hiệu quả nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không trong mạng lưới kết nối giữa Việt Nam với các nước; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ các Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên vào cuối năm 2015 đảm bảo chất lượng; tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện Đề án “Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số” hoàn thành trong giai đoạn 2014-2017, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn vói xây dựng nông thôn mới; phối hợp vói Bộ Quốc phòng triển khai thi công đường tuần tra biên giới bảo đảm tiến độ và chất lượng; Tiếp tục rà soát tiêu chí, định mức về đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông, đảm bảo phù hợp với yêu cầu công trình, dự án, tránh lãng phí; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án trong tất cả các khâu của quy trình quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế và giảm suất đầu tư công trình; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước từ 5% đến 10% so với năm trước trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành giao thông vận tải để xây dựng tỷ trọng các loại hình giao thông vận tải hợp lý, bảo đảm kinh doanh hiệu quả, giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực giao thông vận tải được Bộ trưởng cam kết tại phiên trả lời chất vấn và trong các văn bản trả lời phiếu ghi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Kịp thời giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch và định kỳ hàng tháng, quý hoặc khi có yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác xem xét, chỉ đạo. Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Bộ trưởng và báo cáo kết quả trước các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội khóa XIII.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương và tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch.

Toàn văn Kế hoạch xem tại đây./.

KC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)