Từ ngày 05 - 15/11/2020: Toàn quốc xảy ra hơn 300 vụ TNGT đường bộ, làm chết 136 người, bị thương hơn 200 người

Thứ hai, 16/11/2020 09:25 GMT+7

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 05 - 15/11/2020, toàn quốc xảy ra hơn 300 vụ TNGT đường bộ, làm chết 136 người, bị thương hơn 200 người. Cụ thể:

Vụ TNGT xảy ra ngày 14/11 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương,
đoạn qua địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An. Ảnh Báo Giao thông

Ngày 05/11/2020, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.103 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước:3,6 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ô tô 516 xe mô tô; tước 262 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 193 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 125 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 115 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 2.381 xe ô tô, sang tên di chuyển 520 xe ô tô.

Ngày 06/11/2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 15 người.  Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.998 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước:3,9 tỷ đồng; tạm giữ 20 xe ô tô 608 xe mô tô; tước 283 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 268 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 87 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 89 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.863 xe ô tô, sang tên di chuyển 527 xe ô tô.

Ngày 07/11/2020, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 18 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.467 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,561 tỷ đồng; tạm giữ 36 xe ô tô 747 xe mô tô; tước 378 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 113 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 127 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 918 xe ô tô, sang tên di chuyển 442 xe ô tô.

Ngày 08/11/2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 16 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ tàu đâm va phương tiện giao thông đường bộ làm 01 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.840 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước:1,653 tỷ đồng; tạm giữ 20 xe ô tô 435 xe mô tô; tước 148 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn113 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 187 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 107 triệu đồng.

Ngày 09/11/2020, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 22 người. Trong đó: Đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 13 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người tại Nam Định. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.022 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,3 tỷ đồng; tạm giữ 29 xe ô tô 617 xe mô tô; tước 378 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 411 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 146 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 118 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 382 xe ô tô, sang tên di chuyển 199 xe ô tô.

Ngày 10/11/2020, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 15 người. Trong đó: Đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 16 người, bị thương 14 người. Hậu quả: 03 người trên xe mô tô chết, 01 xe mô tô bị hư hỏng. Đường sắt xảy ra 02 vụ , làm bị thương 01 người tại Hà Nội, Thanh Hóa. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.415 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,4 tỷ đồng; tạm giữ 25 xe ô tô 689 xe mô tô; tước 430 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 282 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 139 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 123 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.942 xe ô tô, sang tên di chuyển 536 xe ô tô.

Ngày 11/11/2020,  toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 17 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.436 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,4 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ô tô 611 xe mô tô; tước 348 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 241 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 201 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 178 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.825 xe ô tô, sang tên di chuyển 475 xe ô tô.

Ngày 12/11/2020, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 22 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.317 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,2 tỷ đồng; tạm giữ 72 xe ô tô 362 xe mô tô; tước 206 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 161 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 181 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.939 xe ô tô, sang tên di chuyển 640 xe ô tô.

Ngày 13/11/2020, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 19 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.518 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 16 xe ô tô 550 xe mô tô; tước 319 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 196 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 145 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.943 xe ô tô, sang tên di chuyển 682 xe ô tô.

Ngày 14/11/2020, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 26 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.133 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,4 tỷ đồng; tạm giữ 19 xe ô tô 413 xe mô tô; tước 259 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 213 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 157 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 1.796 xe ô tô, sang tên di chuyển 615 xe ô tô.

Ngày 15/11/2020, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 13 người. Đường sắt và Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.098 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,452 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ô tô 689 xe mô tô; tước 392 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 137 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 96 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 87 triệu đồng.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)