Đánh giá khả năng thông qua của điểm dừng xe buýt trên các trục đường chính của Hà Nội (07/03/2022)

Đây là nghiên cứu của các tác giả ThS. Nguyễn Thanh Hải; TS. Trần Khắc Dương - Trường Đại học Giao thông vận tải.
Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá khả năng thông qua của các điểm dừng xe buýt và áp dụng trên một số trục đường chính tại TP. Hà Nội. Phương pháp này cung cấp cho các nhà quản lý và quy hoạch giao thông đô thị ở Việt Nam thêm một công cụ hữu ích để đánh giá và nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt.