Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL

Thứ ba, 12/05/2015 16:07 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/5/2015.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng chương trình kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do các chất thải phát sinh từ tàu đối với môi trường đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan.

Cụ thể, đánh giá khả năng đáp ứng của các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu gắn liền với hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thông cảng biển, vận tải biển.

Đề xuất giải pháp quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam theo các quy định của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý tiếp nhận chất thải từ tàu đáp ứng các quy định của Công ước MARPOL.

Quyết định nêu rõ các giải pháp tái cơ cấu vận tải biển và quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Toàn văn Quyết định xem tại đây
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)