Số ký hiệu 22TCN265-06
Tên quy chuẩn QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ
Ngày ban hành 28/12/2006
Danh mục Các tiêu chuẩn đường sông biển
File Kem_theo_QD_51-2006.pdf
Quay lại
Các tiêu chuẩn khác
Số ký hiệu Ngày ban hành Tên quy chuẩn
28/12/2006
QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
28/12/2006
QUY ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ
28/12/2006
QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
28/12/2006
QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ
19/12/2006
Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime
18/01/2006
Máy lái thủy lực tàu thủy
05/01/2006
Dụng cụ nổi cứu sinh
23/04/2002
CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG
05/06/2000
Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thủy
01/01/1997
Quy phạm ụ nổi
01/01/1997
Quy trình chỉnh trị luồng chạy tầu - Tiêu chuẩn thiết kế
24/07/1995
TẢi trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy
11/03/1995
Tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ
01/01/1995
Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
01/01/1994
Quy định phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên đường thuỷ nội địa trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế
Trang Sau Cuối
Tổng số 23 bản ghi/ 2 trang