Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về việc xem xét, khôi phục đoạn đường Xáng Nhỏ (04/08/2020)

Ngày 3/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7533/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc trả lời cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (04/08/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1463/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 "Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải".

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về DA nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai (giai đoạn 2) (04/08/2020)

Ngày 3/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7522/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV.

Ban hành Thông tư Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (03/08/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT " Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ".

Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 "Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh".

Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam (31/07/2020)

Ngày 27/7/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số: 1452/QĐ-BGTVT Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam (Đề mục số 04 thuộc Chủ đề số 14).

Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi (31/07/2020)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/07/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. 

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về xem xét triển khai thực hiện một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh (31/07/2020)

Ngày 29/7/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7381/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về bố trí kinh phí trả nợ công tác quản lý, bảo trì (31/07/2020)

Ngày 29/7/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7370/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về xác định tải trọng, giới hạn của phương tiện (31/07/2020)

Ngày 29/7/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7360/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :