Mô hình hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam (09/06/2021)

Theo Nhóm tác giả PGS. TS. Nguyễn Hồng Vân; TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Quy việc đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam, sau đó tập trung phân tích các mô hình hợp tác hiện tại giữa các doanh nghiệp logistics của Việt Nam, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của các mô hình này. Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất sử dụng một ứng dụng miễn phí, cài đặt dễ dàng trên các thiết bị di động để hỗ trợ hợp tác, nhằm khai thác và tận dụng cơ sở vật chất của các doanh nghiệp.