Bộ GTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Thứ sáu, 17/04/2015 00:11 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 7/4/2015 quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.

Thông tư bao gồm 4 chương, 30 điều; quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, lý, vận hành báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải; tổ chức, cá nhân có liên quan, tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015 và bãi bỏ Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

VH

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)