Ban hành Thông tư quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc

Thứ năm, 23/04/2015 16:13 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015 "Quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc".

Theo đó, Thông tư quy định thứ tự thực hiện cứu hộ gồm:
a) Hỗ trợ di chuyển người cần cứu hộ đến địa điểm tập kết;
b) Cứu hộ hàng hóa trên phương tiện: Cứu hộ hàng hóa trên phương tiện được thực hiện theo trình tự: tháo dỡ hàng hóa ra khỏi phương tiện cần cứu hộ, đưa vào vị trí tập kết tạm thời (trong phạm vi được cảnh, báo); che phủ, bảo vệ hàng hóa nếu cần thiết; bốc xếp hàng
hóa lên phương tiện cứu hộ; vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tập kết; xếp hàng hóa tại địa điểm tập kết. Việc bốc dỡ, vận chuyển và xếp hàng hóa tuân thủ theo quy định của pháp luật;
c) Cứu hộ phương tiện: Thực hiện cứu hộ phương tiện đến địa điểm tập kết theo quy định của Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chỉ được lưu thông trên làn đường sát làn dừng khẩn cấp;
d) Bàn giao kết quả cứu hộ và di chuyển phương tiện cứu hộ ra khỏi đường cao tốc;
đ) Xác nhận kết quả thực hiện cứu hộ;
e) Xác định mức độ, giá trị thiệt hại công trình đường cao tốc do phương tiện được cứu hộ gây ra;
g) Dọn dẹp, vệ sinh hiện trường sau cứu hộ.

Về nội dung chi phí cứu hộ trên đường cao tốc, Thông tư quy định các khoản chi phí bao gồm:
a) Bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông khu vực hiện trường;
b) Vận chuyển người trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định;
c) Bốc dỡ, vận chuyển, xếp hàng hóa trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định;
d) Cẩu, dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ (nếu cần thiết);
đ) Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến nơi quy định;
e) Xác định mức độ, giá trị thiệt hại công trình đường cao tốc do phương tiện được cứu hộ gây ra;
g) Dọn dẹp, vệ sinh hiện trường sau cứu hộ;
h) Hỗ trợ cứu hộ (xác minh thông tin, mở và đóng các điểm quay đầu đổi chiều khẩn cấp trên dải phân cách giữa, cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông).

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác và sử dụng đường cao tôc trên lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

AC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)