Phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thứ tư, 13/05/2015 14:32 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/5/2015 .

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Về trách nhiệm thực thi phương án đơn giản hóa, Bộ GTVT giao các Vụ, Ban PPP, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì soạn thảo, trình Bộ GTVT ban hành hoặc trình Bộ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản theo phụ lục kèm theo. Việc xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phải thực hiện theo đúng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này và trong quá trình xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có thể tiếp tục đơn giản hóa nếu thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT kết quả thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

Toàn văn Quyết định và Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT xem tại đây.

VH

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)